Zon 1

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  S:t Larsgatan 14
  582 24 Linköping
  Avtal 23.3-5846-16:033
  Tel 013-495 30 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 140 pers
  Skolsittning: 95 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, hårtork, sminkspegel, klädhyllor/lådor, helfigurspegel, strykjärn/bräda, byxpress, titthål i rumsdörr. P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2017-02-15
  Prislista 2017-02-15
  Prislista tilläggstjänster 2017-02-15
 • 2

  Gamla Tanneforsvägen 51
  582 54 Linköping
  Avtal 23.3-5846-16:034
  Tel 013-495 54 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 90
  Skolsittning: 50
  Övrigt: Bastu, motionsrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, hårtork, sminkspegel, klädhyllor/lådor, helfigurspegel, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. Garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 3

  Stora Torget 9
  582 19 Linköping
  Avtal 23.3-5846-16:035
  Tel 013-12 96 30
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 130 pers
  Skolsittning: 70 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping