Linköping - Stora konferenser fr.o.m 151 personer

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Teknikringen 7
  583 30 Linköping
  Avtal 23.3-5854-16:018
  Tel 010-2506011
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 450
  Skolsittning: 50
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Takprislista 2016-12-29
 • Klostergatan 68
  582 23 Linköping
  Avtal 23.3-5854-16:019
  Tel 013-25 26 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 140 pers
  Skolsittning: 120 pers
  Övrigt: Motionsrum/gym,. Telefon, TV, trådlöst bredband, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda, byxpress, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Takprislista 2016-12-29
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping