Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Bas

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Baltzarsgatan 20
  211 36 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:035
  Tel 040-665 60 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 80 pers
  Skolsittning: 42 pers
  Övrigt: Bastu/SPA, gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband (fritt), TV, hårtork, helfigurspegel, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista Tilläggstjänster 2016-12-29
 • 2

  Engelbrektsgatan 16
  211 33 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:036
  Tel 040-710 20
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 60 pers
  Skolsittning: 38 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym, relaxrum. TV, trådlöst bredband, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. Motorvärmare (fritt)/P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-29
 • 3

  Mäster Johansgatan 13
  211 21 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:037
  Tel 040-6646400
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 3
  Antal grupprum: 2
  Bio/parkettsittning: 50 pers
  Skolsittning: 40 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-29
 • 4

  Stortorget 7
  211 22 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:038
  Tel 040-693 54 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 55 pers
  Skolsittning: 42 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym. Telefon, trådlöst bredband, TV, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. Garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-29
 • 5

  Stortorget 15
  211 22 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:039
  Tel 040-6934900
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 60 pers
  Skolsittning: 48 pers
  Övrigt: Trådlöst bredband, telefon, TV, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, titthål i rumsdörr, strykjärn/bräda. Garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-29
 • 6

  Stora Nygatan 35
  203 12 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:040
  Tel 040-693 46 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 13
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 100
  Skolsittning: 80
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-29
 • 7

  Sjömansgatan 2
  211 15 Malmö
  Avtal 23.3-5850-16:041
  Tel 040-628 60 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 7
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 56 pers
  Skolsittning: 40 pers
  Övrigt: Motionsrum. TV, telefon, trådlöst bredband,. Hårtork, sminkspegel, klädhyllor/lådor, helfigurspegel, titthål i rumsdörr, safetybox. Motorvärmare (fritt)/P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-29
  Prislista 2016-12-29
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-29
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping