Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Plus

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Täppgatan 15
  151 21 Södertälje
  Avtal 23.3-5845-16:027
  Tel 08-517 391 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 19
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 360 pers
  Skolsittning: 224 pers
  Övrigt: Bastu, inne-/bubbelpool, motionsrum/gym, relaxrum. TV, telefon, trådlöst bredband, safetybox, strykjärn/bräda/byxpress, hårtork, klädhyllor/lådor, helfigurspegel, titthål i rumsdörr. P-plats (fritt)/låst parkeringshus (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 2

  .
  153 95 Järna
  Avtal 23.3-5845-16:028
  Tel 08-552 410 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 15
  Antal grupprum: 16
  Bio/parkettsittning: 200 pers
  Skolsittning: 132 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 3

  Saltsjötorget
  151 71 Södertälje
  Avtal 23.3-5845-16:029
  Tel 08-55026500
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 6
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 250 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping