Stockholm Kista - Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Knarrarnäsgatan 7
  164 40 Kista
  Avtal 96-73-2015:038
  Tel 08-522 910 10
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 8
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 200 pers
  Skolsittning: 100 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Torhamnsgatan 35
  16440 Kista
  Avtal 96-73-2015:040
  Tel 08-59461550
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 12
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2017-01-24
 • Arne Buerlings Torg 3A Box 1124
  164 40 Kista
  Avtal 96-73-2015:039
  Tel 08-517 533 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 241
  Antal konferensrum: 17
  Antal grupprum: 9
  Bio/parkettsittning: 150
  Skolsittning: 112
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym, relaxrum. TV, telefon, trådlöst bredband, safetybox, titthål i rumsdörr, strykjärn/bräda, hårtork, helfigurspegel, klädhyllor/lådor. P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag