Stockholm övrigt - Stora konferenser fr.o.m 151 personer

  • exkl Bromma och Kista zon 3

    Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.Nedan....