Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Plus

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Guldgränd 8, Box 15270
  104 65 Stockholm
  Avtal 23.3-5849-16:031
  Tel 08-517 353 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 16
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 285 pers
  Skolsittning: 70 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym. Telefon, trådlöst bredband, TV, safetybox, hårtork, smink/helfigurspegel, byxpress, strykjärn/bräda, klädhyllor/lådor, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 2

  Erstagatan 1K, Box 4619
  116 91 Stockholm
  Avtal 23.3-5849-16:032
  Tel 08-714 63 41
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 15
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 170 pers
  Skolsittning: 70 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 3

  Ringvägen 98, Box 20025
  104 60 Stockholm
  Avtal 23.3-5849-16:033
  Tel 08-462 10 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 17
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 500 pers
  Skolsittning: 276 pers
  Övrigt: SPA m inne-/utepool, ång-/torrbastu, yogasal m m, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 4

  Torkel Knutssonsgatan 2, Box 17060
  104 62 Stockholm
  Avtal 23.3-5849-16:034
  Tel 08-658 20 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 25
  Antal grupprum: 14
  Bio/parkettsittning: 1000 pers
  Skolsittning: 500 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn Typ av organisation
Riksdagens ombudsmän

Riksdag

Riksdagsförvaltningen

Riksdag

Riksrevisionen

Riksdag

Akademiska Hus Aktiebolag

Statligt bolag

Kungliga Operan Aktiebolag

Statligt bolag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Statligt bolag

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Statligt bolag

Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Stiftelser

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelser

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelser