Karlstad - Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Höjdgatan 3
  65468 Karlstad
  Avtal 96-67-2015:030
  Tel 054-670000
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 163
  Antal konferensrum: 8
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 415
  Skolsittning: 250
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Kungsgatan 22, Box 317
  651 08 Karlstad
  Avtal 96-67-2015:031
  Tel 054-29 30 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 78
  Antal konferensrum: 3
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 250
  Skolsittning: 140
  Övrigt: Bastu, motionsrum, relaxrum. Telefon, TV, trådlöst bredband, safetybox, strykjärn/bräda, byxpress, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Tage Erlandergatan 8A
  65220 Karlstad
  Avtal 96-67-2015:029
  Tel 054-222100
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 19
  Antal grupprum: 10
  Bio/parkettsittning: 1604
  Skolsittning: 1604
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Norra Strandgatan 9-11
  652 24 Karlstad
  Avtal 96-67-2015:028
  Tel 054-776 47 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 199
  Antal konferensrum: 8
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 120 pers
  Skolsittning: 80 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. Garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag