Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Plus

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Medleforsvägen 2, Box 707
  931 27 Skellefteå
  Avtal 23.3-5849-16:008
  Tel 0910-575 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 14
  Antal grupprum: 12
  Bio/parkettsittning: 380 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 2

  Stationsgatan 8
  931 31 Skellefteå
  Avtal 23.3-5849-16:009
  Tel 0910-71 10 60
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 9
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 85
  Skolsittning: 60
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, titthål i rumsdörr. P-plats (fritt)/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • 3

  Kanalgatan 75
  931 78 Skellefteå
  Avtal 23.3-5849-16:010
  Tel 0910-75 24 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 18
  Antal grupprum: 7
  Bio/parkettsittning: 1200 pers
  Skolsittning: 500 pers
  Övrigt: Bastu, innepool, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, internet, trådlöst bredband, TV, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats (fritt)/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Prislista 2016-12-30
  Prislista tilläggstjänster 2016-12-30
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping