Zon 1

Avtalsperiod: 2015-04-01 - 2017-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Det är inte möjligt att avropa enbart logi enligt dessa avtal. Om enbart logi önskas, hänvisas till ramavtalsområde hotelltjänster, inrikes.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Stora Badhusgatan 26
  411 21 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:001
  Tel 031-750 10 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 300 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, safetybox, titthål i rumsdörr, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-21
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 2

  Polhemsplatsen 3
  411 11 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:002
  Tel 031-751 51 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 300 pers
  Skolsittning: 180 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda. Garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 3

  Södra Hamngatan 59, Box 288
  401 24 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:003
  Tel 031-758 50 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 500 pers
  Skolsittning: 210 pers
  Övrigt: Ång-/torrbastu, inne-/bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, byxpress, strykjärn/bräda. Garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 4

  Köpmansgatan 38
  404 29 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:004
  Tel 031-751 65 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 70
  Skolsittning: 50
  Övrigt: Bastu, innepool, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda. Garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 5

  Nils Ericsonplatsen 4
  411 03 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:005
  Tel 031-61 68 50
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 85 pers
  Skolsittning: 42 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 6

  Drottningtorget 10, Box 11141
  404 23 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:006
  Tel 031-61 90 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 1000 pers
  Skolsittning: 672 pers
  Övrigt: Ång-/torrbastu, ute-/inne-/bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, hårtork, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda, safetybox. klädhyllor/lådor, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn Typ av organisation
Riksdagens ombudsmän

Riksdag

Riksdagsförvaltningen

Riksdag

Riksrevisionen

Riksdag

Sveriges Riksbank

Riksdag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Statligt bolag

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Statligt bolag

Hjälpmedelsinstitutet

Stiftelser

Nordiska museet

Stiftelser

Norrlandsfonden

Stiftelser

Riksteatern

Stiftelser

Stiftelsen Dansens Hus

Stiftelser

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling

Stiftelser

Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Stiftelser

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelser

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelser

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelser

Stiftelsen Röda korshemmet

Stiftelser

Stiftelsen Skansen

Stiftelser

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet

Stiftelser

StiftelsenTekniska museet

Stiftelser

Svenska Filminstitutet

Stiftelser

Sveriges Civilförsvarsförbund

Stiftelser