Zon 3

Avtalsperiod: 2015-04-01 - 2017-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Det är inte möjligt att avropa enbart logi enligt dessa avtal. Om enbart logi önskas, hänvisas till ramavtalsområde hotelltjänster, inrikes.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Bäckebolsvägen
  422 53 Hisings Backa
  Avtal 96-110-2014:013
  Tel 031-751 50 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 180 pers
  Skolsittning: 120 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 2

  Gamla Tingstadsgatan 10
  402 76 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:014
  Tel 031-750 19 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 11
  Bio/parkettsittning: 130 pers
  Skolsittning: 85 pers
  Övrigt: Bastu, inne/bubbelpool, solarium. Trådlöst bredband (Telia Homerun), hårtork, strykjärn/bräda. P-plats (fritt). q.winn.goteborg@choice.se
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 3

  Maskingatan 11
  417 64 Göteborg
  Avtal 96-110-2014:015
  Tel 031-779 11 11
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 1500 pers
  Skolsittning: 660 pers
  Övrigt: Bastu, ute-/bubbelpool, motionsrum/gym, relaxrum.TV, telefon, trådlöst bredband, hårtork. smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, titthål i rumsdörr, P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank