Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Det är inte möjligt att avropa enbart logi enligt dessa avtal. Om enbart logi önskas, hänvisas till ramavtalsområde hotelltjänster, inrikes.

Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Nordatlanten 100
  418 34 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:003
  Tel 031-726 25 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 20
  Antal grupprum: 8
  Bio/parkettsittning: 1000 pers
  Skolsittning: 500 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Drottningtorget 10, Box 11141
  404 23 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:011
  Tel 031-61 90 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 1000
  Skolsittning: 672
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Kungsportsavenyn 36-38, Box 53193
  400 15 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:009
  Tel 031-727 10 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 450 pers
  Skolsittning: 300 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Olof Palmes Plats 1
  413 04 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:012
  Tel 031-774 30 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 708 pers
  Skolsittning: 200 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Mässans Gata 24, Box 5184,
  402 26 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:007
  Tel 031-750 88 10
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 3000
  Skolsittning: 1500
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Stora Badhusgatan 26
  411 21 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:005
  Tel 031-750 10 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 300 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, safetybox, titthål i rumsdörr, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Maskingatan 11
  417 64 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:010
  Tel 031-779 11 11
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 1500
  Skolsittning: 660
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Södra Hamngatan 59, Box 288
  401 24 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:008
  Tel 031-758 50 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 500 pers
  Skolsittning: 210 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Bäckebolsvägen
  422 53 Hisings Backa
  Avtal 96-117-2014:001
  Tel 031-751 50 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 180 pers
  Skolsittning: 120 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Polhemsplatsen 3
  411 11 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:004
  Tel 031-751 51 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 300 pers
  Skolsittning: 180 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda. Garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Engelbrektsgatan 73
  412 52 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:002
  Tel 031-751 53 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 230 pers
  Skolsittning: 130 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, TV, trådlöst bredband. Safetybox, titthål i rumsdörr, strykjärn/bräda, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Kungsportsavenyn 24
  400 14 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:006
  Tel 031-751 54 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 180 pers
  Skolsittning: 120 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda. Garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Paradentrén, Box 9092
  400 92 Göteborg
  Avtal 96-117-2014:014
  Tel 031-739 09 50
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 400 pers
  Skolsittning: 200 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Takprislista 2017-04-01
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank