Zon 1

Avtalsperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Det är inte möjligt att avropa enbart logi enligt dessa avtal. Om enbart logi önskas, hänvisas till ramavtalsområde hotelltjänster, inrikes.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Stora Badhusgatan 26
  411 21 Göteborg
  Avtal 96-109-2014:001
  Tel 031-750 10 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 300 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, safetybox, titthål i rumsdörr, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2017-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 2

  Nils Ericsonsgatan 23, Box 11260
  401 26 Göteborg
  Avtal 96-109-2014:002
  Tel 031-80 50 80
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 60
  Skolsittning: 42
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2017-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 3

  Västra Hamngatan 3, Box 11065
  404 22 Göteborg
  Avtal 96-109-2014:003
  Tel 031-720 40 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 127
  Antal konferensrum: 8
  Bio/parkettsittning: 50 pers
  Skolsittning: 34 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym, relaxrum. TV, telefon, trådlöst bredband, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2017-04-01
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank