Zon 2

Avtalsperiod: 2015-04-01 - 2017-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Det är inte möjligt att avropa enbart logi enligt dessa avtal. Om enbart logi önskas, hänvisas till ramavtalsområde hotelltjänster, inrikes.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Eklandagatan 51-53, Box 24037
  400 22 Göteborg
  Avtal 96-83-2014:005
  Tel 031-767 70 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 72 pers
  Skolsittning: 90 pers
  Övrigt: Bastu, ute-/bubbelpool, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, hårtork, titthål i rumsdörr, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-03-31
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 2

  Engelbrektsgatan 73
  412 52 Göteborg
  Avtal 96-83-2014:006
  Tel 031-751 53 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 230 pers
  Skolsittning: 130 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, solarium, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, TV, trådlöst bredband. Safetybox, titthål i rumsdörr, strykjärn/bräda, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-03-31
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 3

  Kungsportsavenyn 24
  400 14 Göteborg
  Avtal 96-83-2014:007
  Tel 031-751 54 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 289
  Antal konferensrum: 6
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 180 pers
  Skolsittning: 120 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda. Garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-03-31
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 4

  Kungsportsavenyn 36-38
  400 15 Göteborg
  Avtal 96-83-2014:008
  Tel 031-727 10 00/70
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 550
  Skolsittning: 320
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-03-31
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • 5

  Mässans Gata 24, Box 5184,
  402 26 Göteborg
  Avtal 96-83-2014:009
  Tel 031-750 88 10
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 3000 pers
  Skolsittning: 1500 pers
  Övrigt: Ång-/torrbastu, bubbel-/inne-/utepool, motionsrum/gym, relaxrum. Telefon, trådlöst bredband, TV, titthål i rumsdörr, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda/byxpress. Motorvärmare/garage/P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-06-17
  Prislista 2016-03-31
  Prislista tilläggstjänster 2015-06-17
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank