Resebyråtjänster

  • Resebyråtjänster

    Detta ramavtal omfattar ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokningar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar....