Drivmedel

Här finns ramavtal gällande drivmedel för stationstankning.

  • Drivmedel

    Detta ramavtalsområden omfattar drivmedel för stationstankning, automattvätt samt tillbehör för fordonets framförande och nyttjande. För överflyttning av befintliga kort till nya ramavtalet ska följande e-postadresser användas: OK/Q8: foretagskort@okq8.se....