Flyttjänster

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2013-04-09 - 2017-04-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-04-30

Detta ramavtalsområde omfattar flytt av kontor och arkiv samt övriga flyttjänster. Området är indelat i 21 län där ramavtalen är rangordnade. Den leverantör varmed ramavtal tecknats åtar sig att utföra flyttuppdrag inom och från det aktuella anbudsområdet (länet). Avrop sker direkt till den leverantör som är antagen för det län där eller varifrån uppdrag ska genomföras.

En blankett för att lämna synpunkter/göra reklamationer finner du under respektive län och Gemensamma dokument.

Observera! För Norrbottens, Stockholms, Västerbottens, Västra Götalands samt Västernorrlands län är förlängningsoptionen max till 2017-06-30.

Läs mer

För att välja län klicka nedan