Flyttjänster - Jönköpings län

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2013-04-09 - 2017-04-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-04-30

Detta ramavtalsområde omfattar flytt av kontor och arkiv samt övriga flyttjänster. Området är indelat i 21 län där ramavtalen är rangordnade. Den leverantör varmed ramavtal tecknats åtar sig att utföra flyttuppdrag inom och från det aktuella anbudsområdet (länet). Avrop sker direkt till den leverantör som är antagen för det län där eller varifrån uppdrag ska genomföras.

En blankett för att lämna synpunkter/göra reklamationer finner du under respektive län och Gemensamma dokument.

Observera! För Västernorrlands län har Sundsvalls express avtal t.o.m. 2017-07-31.

Läs mer

För att välja län klicka nedan

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank