Flyttjänster - Skånes län

Avtalsperiod: 2013-04-09 - 2017-04-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-04-30

Detta ramavtalsområde omfattar flytt av kontor och arkiv samt övriga flyttjänster. Området är indelat i 21 län där ramavtalen är rangordnade. Den leverantör varmed ramavtal tecknats åtar sig att utföra flyttuppdrag inom och från det aktuella anbudsområdet (länet). Avrop sker direkt till den leverantör som är antagen för det län där eller varifrån uppdrag ska genomföras.

En blankett för att lämna synpunkter/göra reklamationer finner du under respektive län och Gemensamma dokument.

Observera! För Norrbottens, Stockholms, Västerbottens, Västra Götalands samt Västernorrlands län är förlängningsoptionen max till 2017-06-30.

Läs mer

För att välja län klicka nedan

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn Typ av organisation
Riksdagens ombudsmän

Riksdag

Riksdagsförvaltningen

Riksdag

Riksrevisionen

Riksdag

Sveriges Riksbank

Riksdag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Statligt bolag

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Statligt bolag

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Stiftelser

Hjälpmedelsinstitutet

Stiftelser

Nordiska museet

Stiftelser

Norrlandsfonden

Stiftelser

Riksteatern

Stiftelser

Stiftelsen Dansens Hus

Stiftelser

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Stiftelser

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling

Stiftelser

Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Stiftelser

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelser

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelser

Stiftelsen Skansen

Stiftelser

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet

Stiftelser

StiftelsenTekniska museet

Stiftelser

Svenska Filminstitutet

Stiftelser

Sveriges Civilförsvarsförbund

Stiftelser