Belysningsarmaturer - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-02-02

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Belysningsarmaturer med 12 månader från och med den 3 juni 2017. Ramavtalen gäller till och med den 2 juni 2018. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen.
En förstudie inför ny ramavtalsupphandling pågår.