Bevakningstjänster - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-04-28

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för bevakningstjänster med följande ramavtalsleverantörer; Securitas, Avarn, Nokas, Tempest, Cubsec, Rapid, Sydsec och All-Bevakning. Ramavtalen löper t.o.m. 2018-10-31. Observera att detta är den enda och sista förlängningen. Kontrakt som avropats och tecknats före detta datum kan ha ett senare slutdatum.