Bouvet genomför förändringar

 Publicerad 2017-05-26

Bouvet Stockholm AB (556781-6128) har bytt namn till Bouvet Sverige AB
Bouvet Syd AB (556580-9729) har bytt namn till Bouvet Public Skills AB
 
Två ramavtal med f.d. Bouvet Stockholm AB avseende IT-konsulttjänster, resurskonsulter har överlåtits till Bouvet Public Skills AB. De ramavtal som överlåtits avser region Stockholm och Gotland samt region Norra och Uppsala-Örebro.