Brevförmedling - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-09-18

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Brevförmedlingstjänster med 9 månader till 2018-12-31. En förstudie inför ny ramavtalsupphandling pågår.