Digitala mötesrum - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-10-25

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Digitala mötesrum med 6 månader. Ny giltighetstid kommer att bli t.o.m. 2018-06-30. Efter denna förlängning finns inga flera möjligheter att förlänga avtalen ytterligare.