Digitala mötesrum - Ramavtalsförlängning

 Publicerad 2017-05-18

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen inom området Digitala mötesrum. Ny giltighetstid är t.o.m. 2017-12-31. Efter denna förlängning finns möjlighet att förlänga avtalen ytterligare 6 månader.