Drivmedel - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-10-16

Statens inköpscentral avser att förlänga ramavtalen för drivmedel med 12 månader fr.o.m. den 1 december 2017. Nytt slutdatum blir således den 30 november 2018. Därefter finns möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning.