Företagshälsovård - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-04-19

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Företagshälsovårdstjänster med 12 månader. Ramavtalen gäller t.o.m. 2018-12-31.