Förlängning av ramavtalet

 Publicerad 2017-01-13

Statens inköpscentral förlänger ramavtalet Grundläggande IT . Ramavtalet gäller t.o.m 2018-05-31.

Efter denna förlängning kan ramavtalet förlängas ytterligare 12 månader.