Förnyat Volymavtal för programvaror med Microsoft

 Publicerad 2017-04-27

Kammarkollegiet har, inom ramen för Volymavtal för programvaror 2005 med Microsoft (avtalsnr. 6766/05), träffat en överenskommelse om att förnya nuvarande avtal för perioden 1 maj 2017  t.o.m 30 april 2020.

Rabattnivåerna är desamma som i tidigare Volymavtal, förutom för Online Services där rabatten höjts från -2% till -5%. Övriga villkor är oförändrade.

Kammarkollegiets MBSA, Enterprise/EAS avtal är uppdaterade till dagsaktuella versioner. Avtalen Select Plus samt Academic Select är oförändrade.

Avtalsdokumenten finns nu publicerade på avtalssidan.

Kontaktperson: Mikael Larsson, 08-700 07 63 , mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Senast ändrad: 2017-04-27