Gåvokort - Förlängning av ramavtalen

 Publicerad 2017-02-15

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Gåvokort med 12 månader. Ramavtalen gäller till och med den 11 maj 2018. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen.

En förstudie inför ny ramavtalsupphandling pågår.

Till förstudiesidan