Glasögon - Förlängning av ramavtalen

 Publicerad 2017-03-21

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Glasögon med 12 månader. Ramavtalet gäller till och med den 31 december 2018.