Hotelltjänster – uppsägning av ramavtal

 Publicerad 2017-11-23

Statens inköpscentral har fattat beslut om att säga upp ramavtal med Best Western Ta Inn Hotell i Västerås, inom ramavtalsområde Hotelltjänster. Beslutet om att säga upp ramavtalet grundas på att ramavtalsleverantören ej åtgärdat de brister i kravuppfyllnad som hotellet blivit påkallade om. Uppsägning sker med omedelbar verkan.
Avrop/bokningar som gjorts innan uppsägningen påverkas inte.