Informationsförsörjning - ramavtalen förlängda

 Publicerad 2017-09-19

I enlighet med tidigare fattat beslut har Statens inköpscentral förlängt ramavtalen inom området informationsförsörjning. Ny giltighetstid är t.o.m 2019-06-01.

Ramavtalen kan förlängas ytterligare maximalt t.o.m 2019-11-30.