Kontorsmateriel - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-05-05

Statens inköpscentral har tagit beslut om att förlänga ramavtalen inom området för Kontorsmateriel. Ny giltighetstid är t.o.m. 2018-08-21. Ytterligare förlängning av ramavtalen är möjlig t.o.m. 2019-08-21. Avtalstiden på avropa.se kommer att uppdateras när samtliga ramavtalsleverantörer signerat förlängningsavtalen.