Kort för identifiering och behörighetskontroll - Förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-12-01

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom området Kort för identifiering och behörighetskontroll (KIB) till 2021-01-31. Efter denna förlängning kan ramavtalen inte förlängas ytterligare.

Då förlängningsavtalen är undertecknade kommer giltighetstiden att uppdateras på avropa.se.