Managementtjänster (ULV) - Förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-12-01

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom området Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetstyrning (ULV) till 2020-06-30. Efter denna förlängning kan ramavtalen inte förlängas ytterligare.

Då förlängningsavtalen är undertecknade kommer giltighetstiden att uppdateras på avropa.se.