Misco AB - försatt i konkurs

 Publicerad 2017-12-18

Ramavtalsleverantören Misco AB har försatts i konkurs.

För er avropsberättigade med löpande kontrakt/leveransavtal kontakta ramavtalsansvarig Klas Lindström 08-700 0727, klas.lindstrom@kammarkollegiet.se.

Konkursförvaltning sker av Advokatfirman Carler, tel: 08-52253200. Kontaktperson: Nils Åberg.