Namnbyte för Sentensia Q AB

 Publicerad 2017-09-21

Sentensia Q AB (556593-5698) har förvärvats av B3IT Management AB (556606-3300). Båda bolagen är ramavtalsleverantörer på ramavtalet för IT-konsulttjänster Resurskonsulter, men inom olika kompetensområden. Sentensia har efter förvärvet bytt namn till B3 Sentensia AB. Förvärvet påverkar inte ramavtalet då Sentensia fortsätter att bedriva sin verksamhet som ett självständigt bolag.