Nuvarande ramavtal löper ut

 Publicerad 2017-04-24

Nuvarande ramavtal för Skrivare, MFP och tjänster löper ut 31 juli 2017, ny upphandling beräknas vara klar under hösten 2017.

I det fall att ni har ett känt behov av produkter inom ramavtalsområdet bör ni överväga ett avrop mot de nu giltiga ramavtalen i god tid innan de upphör att gälla. Observera att kontrakt efter avrop måste vara signerat senast sista giltighetsdagen för ramavtalet.