Ny procedur för avgastest av fordon

 Publicerad 2017-08-31

Med anledning av införandet av en ny testprocedur (WLTP) för emissionstest samt rapportering av CO2-värden på nya fordon, har Statens inköpscentral fått in frågor hur detta påverkar ramavtalet för tjänstefordon och förmånsbilar. Eftersom den nya proceduren ännu inte gett upphov till ändring av de definitioner som det hänvisas till i ramavtalet och att den äldre testproceduren (NEDC), på vilken ramavtalet baserar sig på, fortsätter att löpa parallellt under ett år, gör Statens inköpscentral den bedömningen att någon ändring inte kan ske i ramavtalet. Således löper ramavtalet tills vidare på utan ändringar.

Vid frågor kontakta: Klas Ericsson eller Thomas Mora.