Överlåtelse av ramavtal inom brevförmedlingstjänster

 Publicerad 2017-08-24

Statens inköpscentral har godkänt överlåtelse av ramavtal inom brevförmedlingstjänster från Upsala Nya Tidning Distribution AB, orgnr 556560-4807 och NTM Distribution AB, orgnr 556555-4242 till leverantör Svensk Hemleverans Handelsbolag, orgnr 969783-2302, fr.o.m. 1 september 2017.