Överlåtelse av ramavtal inom prenumerationstjänster

 Publicerad 2017-08-28

Statens inköpscentral har godkänt överlåtelse av ramavtal Prenumerationstjänster 96-61-2015:001, från BTJ Sverige AB orgnr 556013-9726 till Prenax Sverige AB orgnr 556540-7474, fr o m 2017-08-28.

Frågor angående överlåtelsen av avtalet från BTJ Sverige AB till Prenax Sverige AB, besvaras av ramavtalsansvarig Gunilla Lannestedt. Se även den information som BTJ och Prenax tidigare har skickat, till användande myndigheter, om detta.