Överlåtelse av ramavtal inom Säker förvaring

 Publicerad 2017-02-06

HÅBECO Protection AB har till fullo övertagit samtliga de åtaganden som Kassaskåpspoolen AB har haft enligt ramavtalen inom Brandskyddsklassad förvaring och Stöldskyddsklassad förvaring. Överlåtelsen sker fr.o.m 12 februari 2017.