Överlåtelse av ramavtal inom tryckeritjänster

 Publicerad 2017-09-20

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Åtta.45 Tryckeri AB org.nr 556569-6068 övertar i sin helhet samtliga de åtaganden som Edita Bobergs AB org.nr 556937-5131 har haft enligt ramavtal 96-10-2015:003 och 96-10-2015:007 inom Tryckeritjänster. Överlåtelsen sker fr.o.m 20 september 2017.