Överprövad ramavtalsupphandling

 Publicerad 2017-09-25

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Profil-och presentartiklar har ansökningar om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson