Paketförmedling - förlängning av avtal

 Publicerad 2017-10-06

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Paketförmedlingstjänster. Ny giltighetstid är t.o.m. 2019-03-31. Observera att detta är den sista förlängningen. En förstudie inför ny ramavtalsupphandling pågår.