Papyrus prisjustering

 Publicerad 2017-02-28

Papyrus tidigare avisering avseende prisjustering från 1 januari 2017 för delar av sitt övriga sortiment har flyttats fram till 1 mars 2017. Prisjusteringen görs enligt deras ordinarie rutiner och är i enlighet med ramavtalet.
Observera att detta gäller inte prisjustering för produkterna i ramavtalets prisbilaga. Dessa justerades 1 januari 2017 med 0,8 % utifrån förändring i KPI i enlighet med villkor i ramavtalet.