Papyrus Supplies namnändrar

 Publicerad 2017-11-23

Från den 1 januari 2018 byter Papyrus Supplies namn till Procurator Sverige AB. Ramavtalet och avropade kontrakt kommer inte att påverkas eftersom det befintliga organisationsnumret (556057-6554) kommer att behållas.