Prisjustering inom Hygien- och städprodukter

 Publicerad 2017-12-06

Papyrus kommer att göra en prisjustering för produkter i ramavtalets prisbilaga från 1 januari 2018. Priserna kommer att höjas med 1,8 % utifrån förändring i KPI i enlighet med villkor i ramavtalet. Prisbilagan har uppdaterats på avropa.se.

Papyrus genomför dessutom en generell prisjustering på delar av sitt övriga sortiment från 1 januari 2018. Prisjusteringen görs enligt deras ordinarie rutiner och är i enlighet med ramavtalet. För beställningar som skickas före 1 januari gäller det gamla priset även om fakturering görs efter 1 januari.