Prisjustering Kontorsmateriel

 Publicerad 2017-06-09

Avtalade priser i ramavtalen för Kontorsmateriel kommer att justeras från 2017-07-01 enligt punkt 1.16 ramavtalet. Justeringen är på 2,59% och beräknas utifrån fastställd förändring i KPI. Det är beställningsdagens pris som gäller. Uppdaterade prisbilagor kommer att läggas ut på avropa.se inom kort.